Organizacja Międzyzakładowa

07/03/2019, 22:07
Nasz Związek Zawodowy został przekształcony w Organizację Międzyzakładową NSZZ "Solidarność"  Eurobank i Millennium.
Z największą przyjemnością chcemy Was poinformować, że Nasz Związek Zawodowy w dniu 04.03.2019r został przekształcony w Organizację Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" - Eurobank i Millennium.

Organizacja międzyzakładowa to podstawowa jednostka organizacyjna Związku, obejmująca swoim działaniem więcej niż jednego pracodawcę, co oznacza, że członkami tej organizacji są pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.

Liczba pracodawców objętych działalnością organizacji międzyzakładowej nie jest ograniczona.

Pracownicy zatrudnieni w banku Millennium, mogą już przystępować do Naszej międzyzakładowej organizacji, tym samym Nasz Związek Zawodowy rozszerzył swoją działalność na kolejnego pracodawcę.

Bo zorganizowani mają lepiej!