Pokaż menu >

Komisja Zakładowa

Przewodnicząca

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Marzena Tabor

Tel. 796 904 234

I Zastępca Przewodniczącej, Sekretarz

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Aleksandra Cel

Tel. 602 305 096


II Zastępca Przewodniczącej, Skarbnik

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Katarzyna Żaba

Tel. 533 184 226

III Zastępca Przewodniczącej,

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Piotr Lewandowski

Tel. 691 704 249


IV Zastępca Przewodniczącej

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Magdalena Zarzecka

Tel. 790 555 325