Wybory uzupełniające Społecznego Inspektora Pracy

26/09/2018, 09:07
W związku z planowanymi wyborami na Społecznego Inspektora Pracy w Euro Bank S.A., Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Eurobank S.A. informuje, że w dniach od 01 października do 3 października do godziny 16:00 zbiera kandydatury na stanowisko Społecznego Inspektora Pracy.
Kandydatura musi być zgodna z §2 i §3 Regulaminu Uzupełniających Wyborów Społecznego Inspektora Pracy w Euro Bank S.A. oraz zgodna z art.5 pkt.1 i pkt.3 Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy.
Kandydatury będą przyjmowane na adres mailowy Organizacji: kontakt@zzeurobank.pl (decyduje data i godzina wpływu zgłoszenia).
Zgodnie z §10 pkt.2 regulaminu wyborów, godzina i miejsce wyborów ogłoszone zostanie odrębnym komunikatem na stronie Organizacji Zakładowej  www.zzeurobank.pl.


Regulamin_uzupelniajacych_wyborow_SIP_w_Euro_Bank_S.A.