Wybory na kadencję 2018 - 2022

05/03/2018, 08:36

Dziękujemy wszystkim za udział w wyborach na kadencję 2018 – 2022.

Przewodnicząca

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Marzena Tabor


I Zastępca Przewodniczącej, Sekretarz

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Aleksandra Cel


II Zastępca Przewodniczącej, Skarbnik

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Katarzyna Żaba


III Zastępca Przewodniczącej,

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Piotr Lewandowski


IV Zastępca Przewodniczącej

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Magdalena Zarzecka


V Zastępca Przewodniczącej, Oficer UniGlobal Union

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. –Ksenia Ulanowicz-Sienkiel


KOMISJA REWIZYJNA


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Monika Harasimiuk


Członek Komisji Rewizyjnej

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Tadeusz Kuźmicki


Członek Komisji Rewizyjnej

Organizacji Zakładowej NZSS „Solidarność”

Eurobank S.A. – Kazimierz Malicki


DELEGACI SEKCJI KRAJOWEJ BANKÓW

Marzena Tabor