Spotkanie środowiska związków zawodowych sektora finansowego Polski, Czech i Słowacji - Praga

20/09/2017, 08:39

„WSPIERAMY ZWIĄZEK ZAWODOWY W EUROBANKU


W WALCE O UKŁAD ZBIOROWY PRACY”
20 września 2017 roku w Pradze odbyło się spotkanie środowiska związków zawodowych sektora finansowego Polski, Czech i Słowacji. Dostaliśmy od naszych kolegów z Czech i Słowacji mnóstwo wsparcia w walce o układ zbiorowy pracy dla Was - pracowników Euro Bank S.A.

Grupa SG ma prawie 500 stronicowy układ propracowniczy, a my jesteśmy częścią tej grupy i chcemy mieć takie same prawa, w tym zabezpieczenia przed zwolnieniami, redukcją etatów czy wygaszaniem stanowisk!

Oprócz Czech i Słowacji mamy też wsparcie Estonii i Rumuni.. Już raz koledzy w maju na demonstracji w Warszawie po d Societe Generale pokazali wsparcie i tym razem też pomogą! Chcemy pracować na rzecz pracowników, chcemy przygotować dobry układ dla Was.